Kootje in het Kort

  • Kootje Spek, de School Event Planner, ontlast leerkrachten met betrekking tot de organisatie van de vele schoolevenementen die een school jaarlijks kent.
  • Kootje Spek, de School Event Planner, levert met haar diensten een bijdrage aan een positief schoolklimaat en haakt met haar activiteitenaanbod aan op de indentiteit van de school.
  • Kootje Spek, de School Event Planner, is vanuit haar achtergrond als vaktherapeut in staat pedagogische diepgang te brengen ten aanzien van de schoolevenementen.
  • Basisscholen kunnen Kootje Spek, de School Event Planner, betalen vanuit de pot van werkdruk verlaging.
  • Per school organiseert Kootje Spek, de School Event Planner ongeveer 10 tot 15 evenementen (afhankelijk van de gewenste omvang) per jaar. Denk hierbij aan de kinderboekenweek, thematische jaarvieringen, sportdag, koningsdag, schoolkamp en ouder bijeenkomsten.
  • Dit komt erop neer dat Kootje Spek, de School Event Planner gedurende één heel schooljaar ongeveer 8 uur per week per school besteed aan de organisatie van de events.
  • Kootje Spek, de School Event Planner zoekt de samenwerking met omliggende organisaties en instanties. Dit vergt communicatieve investering maar levert financiële winst (in natura) op.
  • Kootje Spek, de School Event Planner, levert haar diensten aan scholenkoepels en basisscholen gedurende één heel schooljaar.

WIlt u meer informatie over de kosten klik op onderstaande link