Kootje in het Kort

  • Kootje Spek is een beelddenker en denkt daardoor op een meer intuïtieve, verbindende en associatieve manier. Zij geeft hierdoor adviezen vanuit een andere invalshoek.
  • Kootje Spek verbindt mogelijkheden aan elkaar waaraan niet eerder gedacht is.
  • Kootje Spek is in staat om de esentie van instellingen, organisaties en bedrijven te vertalen naar de leek/het publiek waardoor iets dat voor een buitenstaander ingewikkeld lijkt, toegankelijk en interessant wordt.
  • Kootje Spek zorgt ervoor dat instellingen, organisaties en bedrijven hun maatschappelijke betrokkenheid tonen door een communicatie vorm te bedenken waarbij leerlingen, klanten en cliënten meegenomen worden in de waarde van het bedrijf, de instelling of organisatie.
  • Kootje Spek is vanuit haar achtergrond als vaktherapeut in staat (pedagogische) diepgang te brengen ten aanzien van de doelgroep.
  • Kootje Spek zoekt verbinding en samenwerking met omliggende organisaties en instanties. Dit vergt communicatieve investering maar levert financiële winst (in natura) op.