Ontwikkelen vanuit het beelddenkbrein

Als Creatief Therapeut en als Beelddenk Specialist biedt Kootje Spek activiteiten aan ter bevordering van de creatieve, sensitieve en ervaringsgerichte ontwikkeling als kind, mens en ouder.

Een aanzienlijk deel binnen onze samenleving is beelddenker.
Toch hebben zij weinig bestaansrecht binnen de maatschappij zoals deze is ingericht.

Goed om te weten is dat de term 'beelddenken' geen wetenschappelijke term is.
Binnen de wetenschap wordt beelddenken aangeduid als 'visueel cognitief'.

Een aanzienlijk deel van de mensen is visueel cognitief ingesteld. Hoeveel precies, daarover is in de literatuur geen eenduidige informatie. De éen spreek van 20% van de bevolking, de ander van één derde.
-----------

Onderwijs is vaak één van de eerste instituten waarmee je als kind te maken krijgt.
Dit instituut is echter georrienteerd op links-denkende mens: de taaldenkers, lineaire denkers die stap voor stap naar een einddoel werken.

Beelddenkers (zij denken primair vanuit hun rechter hersenhelft) hebben een fundamenteel andere manier van informatieverwerken en handelen. Dit betekent dat bijvoorbeeld het volgen van het onderwijs zoals dat al decenia lang aangeboden wordt, voor hen een flinke uitdaging kan zijn, een uitdaging die (negatieve) invloed heeft op elke facet van het (verdere) leven.

Het is vaak niet gemakkelijk om als beelddenker op een ontspannen manier te bewegen in een wereld waarin de taaldenkers domineren.

Vanuit Creatief Ouderschap biedt Kootje Spek inzicht om middels de creatieve kracht van het 'beelddenkbrein' tot inzichten te komen die ondersteunend zijn bij het ouderschap.
Hoe help je jouw beelddenkende kind opgroeien?
De term ouderschap mag overigens breed geïnterpretterd worden want ook volwassenen die geen kinderen hebben kunnen als vader of moeder waken over het welzijn van het kind in zichzelf én de volgende generatie.

Meer informatie over de Creatief Ouderschapsactiviteiten volgt snel.