• Kracht van Kootje

Kracht van Kootje

Het oplossingsvermogen van jongeren neemt af, ze zijn steeds minder in staat om zélf antwoord te vinden op situaties die zich niet vanzelf op laten lossen.
Dit maakt hen weerloos en onvaardig terwijl we juist mensen nodig hebben die opgewassen zijn tegen de uitdagingen van de toekomst, die oplossingen kunnen bedenken voor problemen waarmee onze aarde te maken krijgt.

Creativiteit als waarde moet weer onderdeel worden van onze maatschappij.
Kootje Spek zet daarom al haar creatieve kracht in om onderwijsinstellingen, bedrijven en organisaties te ondersteunen bij het inhalen van de achterstanden die zijn opgelopen op het gebied van creatief denken.

Kootje komt graag met een breekijzer naar jouw onderwijsinstelling, bedrijf of organisatie om te onderzoeken hoe vastgeroeste 'boxen' open gebroken kunnen worden en 'toxische kaders' omgevormd.