Zintuigelijk Lezen
  • Lezen is belangrijk voor iedereen want doormiddel van lezen blijft je woordenschat en taalontwikkeling op pijl. Stop je met lezen en schrijven dan neemt de taalvaardigheid af.
  • Zonder kennis van taal kom je moeilijk mee in de maatschappij. Je mist informatie en kunt daardoor bijvoorbeeld verkeerde of onnodige beslissingen maken.
  • De taalvaardigheid van kinderen en jongeren gaat achteruit, laaggeletterdheid en analfabetisme ligt op de loer. Ondanks dat er in het onderwijs veel aandacht wordt besteed aan taal en leesvaardigheid wordt lezen, schrijven en taal niet door iedereen (voldoende) op waarde geschat.
Kootje ervaart dat er een kloof is ontstaan tussen onderwijsbeleid, onderwijspraktijk en onderwijsbehoefte.
Het aanbod nodigt klaarblijkelijk niet voldoende uit tot internalisatie van dat lees- en taalaanbod.

Het onderwijssysteem zoals we dat kennen werkt stap voor stap (bottom up) , van letters, naar woordjes, naar zinnen, naar lezen.
Maar er zijn kinderen en volwassenen die via een andere weg denken, die primair vanuit hun rechter hersenhelft denken, dat zijn de beelddenkers. Zij hebben baat bij een groter plaatje, bij top down onderwijs.

De wijze waarop Kootje Spek haar taalactiviteiten aanbiedt is heel beeldend en 'zintuigelijk',
Deze manier van lezen helpt beelddenkers om vanuit de ervaring van een verhaal tot taalontwikkeling te komen.
Het helpt taaldenkers om via de stapsgewijze opbouw van een boek tot een lichaamsgerichrte ervaring te komen.

Beeld- en taaldenkers worden uitgenodigd om hart en hoofd met elkaar te verenigen en zelfs met elkaar te laten communiceren. Zo wordt de lezer aangesproken als mens in zijn geheel (holistisch).

Interesse in de activiteiten van Kootje Spek, bel of stuur een e-mail!